POSŁANIEC ANTONIEGO

O nas

IDEA

Posłaniec św. Antoniego z Padwy to nie tylko czasopismo i strona internetowa.

To przede wszystkim społeczność ludzi, którzy wierzą w obcowanie świętych i wiedzą, że dobre relacje z nimi pomagają żyć. Ich wstawiennictwo pomaga rozwiązywać problemy, a ich mądrość podpowiada, jak dziś żyć szczęśliwie, będąc uległym Bogu, odkrywając jednocześnie tajemnicę wolności. 

Tym szczególnym świętym, który jest nam bliski, jest św. Antoni z Padwy, franciszkanin żyjący w XIII wieku, wielki teolog i kaznodzieja, a przede wszystkim ktoś, dla kogo los drugiego człowieka nie był nigdy obcy. Tak jak niegdyś, tak i dziś do każdego, kto wzywa go z wiarą, przychodzi z pomocą, aby wesprzeć, dodać otuchy, uzdrowić, odnaleźć to, co się zagubiło. Dla nas najważniejsze jest to, by pomagał nam odnaleźć siebie samych, odnaleźć prawdziwe wartości, a przede wszystkim w codziennych zmaganiach odnaleźć zawsze samego Boga.

Treści, którymi się dzielimy, zakorzenione są w Bożym Słowie. Przywołujemy słowa samego św. Antoniego, słowa z Katechizmu Kościoła Katolickiego, słowa z dokumentów papieskich. Dzielimy się świadectwami i przemyśleniami osób, które doświadczają łaski Bożej. Prezentujemy rozmowy z ciekawymi ludźmi, które mogą być inspiracją dla innych. Pokazujemy miejsca, które traktujemy jako nasze, bo związane z historią i duchowością franciszkańską. Przywołujemy też postacie świadków wiary, a szczególnie św. Franciszka z Asyżu, którego św. Antoni z Padwy był duchowym synem.

Z radością witamy Cię wśród nas! Czytaj! A jeśli zrodzą się refleksje, nie zapomnij podzielić się z nami. Ten adres jest do Twojej dyspozycji: redakcja@poslaniecantoniego.pl.


HISTORIA

Wydawcą czasopisma Posłaniec św. Antoniego z Padwy. Magazyn Franciszkański od 2019 r. jest Bratni Zew Spółka z o.o., będąca własnością Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów).

Czasopismo ukazuje się od 1995 r. Jego wydawcą do 2014 r. była Prowincja Matki Bożej Niepokalanej Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, a redaktorem naczelnym Paulin Sotowski OFMConv. W roku 2015 latach 2015-2018 wydawcą był Fraternus Spółka z o.o., a redaktorem naczelnym do lutego 2018 r. Ryszard Wróbel OFMConv, a następnie Andrzej Zając OFMConv Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów). 

Jako doszło do powstania Posłańca? Kiedy po zmianach ustrojowych w Polsce w roku 1989 otworzyły się granice i rozwinął się ruch pielgrzymkowy do Włoch, jednym z miejsc, które najczęściej odwiedzano w drodze do Rzymu stała się Padwa z Bazyliką św. Antoniego. Polscy pielgrzymi spotkali się tam z pismem Messaggero di sant’Antonio, którego misją było szerzenie kultu Świętego. Okazało się, że po powrocie do kraju czciciele św. Antoniego szukali polskiego odpowiednika czasopisma, pojawiła się więc potrzeba wyjścia im naprzeciw.

W Roku Antoniańskim 1995 w polskich parafiach odbywała się uroczysta peregrynacja relikwii Świętego, która ożywiła jego kult. W takich okolicznościach powstał polski Posłaniec św. Antoniego z Padwy. Jego inicjatorem i pierwszym redaktorem naczelnym był Paulin Sotowski OFMConv. Kierował on pismem przez prawie 20 lat, wydając 115 numerów.

Do roku 2018 Posłaniec był dwumiesięcznikiem. Obecnie ukazuje się jako półrocznik: w czerwcu na św. Antoniego oraz w grudniu na Boże Narodzenie. Pismo liczy 120 stron i jest interesującą lekturą na wiele wieczorów.